Danh sách Hoạt Động

5 Tháng Bảy, 2023

Hoạt động Thời gian Giới hạn
Khiêu chiến Mật Thất Du Long
 • Cả ngày
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên
 • Mỗi ngày khiêu chiến 15 lần
Tống Kim
 • Ghi danh lúc 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50
 • Yêu cầu đẳng cấp 60 trở lên
 • Mỗi ngày tham gia 4 lần
Bạch Hổ Đường
 • Ghi danh từ phút 30 đến phút 59 của mỗi giờ
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên
 • Mỗi ngày tham gia 1 lần
Tiêu Dao Cốc
 • Cứ 30 phút có 1 trận
 • Yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên
 • Mỗi ngày tham gia 1 lần
Bao Vạn Đồng
 • Cả ngày
 • Yêu cầu đẳng cấp 20 trở lên
 • Mỗi ngày hoàn thành 40 nhiệm vụ
 • Có auto hỗ trợ làm nhiệm vụ
Truy Nã (Hải Tặc)
 • Cả ngày
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên và có 20 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Mỗi ngày truy nã 6 hải tặc
 • Có auto hỗ trợ làm nhiệm vụ
Thương Hội
 • Cả ngày
 • Yêu cầu đẳng cấp 60 trở lên và có 60 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Mỗi tuần hoàn thành 40 nhiệm vụ
 • Hoàn thành trước 23h00 Chủ Nhật mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ tuần tiếp theo
Võ Lâm Cao Thủ 55
 • 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày
 • Máy chủ mở được 3 ngày
Võ Lâm Cao Thủ 75
 • 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày
 • Máy chủ mở giới hạn cấp đến 79
Võ Lâm Cao Thủ 95
 • 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày
 • Máy chủ mở giới hạn cấp đến 99
Tần Lăng
 • 15h35 và 22h35 Hàng Ngày
 • Yêu cầu đẳng cấp 100 trở lên
 • Máy chủ mở giới hạn cấp đến 119
Đoán Hoa Đăng
 • Cả ngày thứ 2, 4 và 5 Hàng Tuần
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên
 • Mỗi ngày trả lời tối đa 30 câu hỏi
Thi Đấu Môn Phái
 • Từ 19:30 đến 20:00 thứ 3 và 5 Hàng Tuần
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên
Công Thành Chiến
 • Từ 19:30 đến 21:00 thứ 6 Hàng Tuần
 • Yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Từ 20:30 đến 21:30 thứ 7 & Chủ Nhật Hàng Tuần
 • Yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên

Các tin tức đã đăng