Võ Lâm Liên Đấu

15 Tháng Bảy, 2023

Võ Lâm Liên Đấu

Võ Lâm Liên Đấu là một trong những hoạt động giúp đem lại điểm kinh nghiệm khủng và khả năng luyện hóa trang bị liên đấu cao cấp trong Kiếm Thế

Đăng ký tham gia

 • Đăng ký Võ Lâm Liên Đấu tại Quan Liên Đấu tại các thành thị
 • Võ Lâm Liên Đấu là hoạt động dành cho những nhân vật đã đạt đủ tất cả điều kiện dưới đây:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang phi phong sồ phượng cấp 7
 • Hoạt động này diễn ra mỗi tháng, mỗi tháng sẽ chọn ra 1 loại thể thức thi đấu trong các loại hình thi đấu bao gồm Song Đấu, Tam Đấu hoặc Tứ Đấu, ....
 • Việc đăng ký và kết nạp các thành viên vào chiến đội sẽ diễn ra tại NPC Quan Liên Đấu tại các thành lớn trong Kiếm Thế. Sau khi thành lập chiến đội, bạn đã có thể sẵn sàng tham gia các trận PK nảy lửa
Võ Lâm liên đấu

Hướng dẫn tham gia

 • Khi thời điểm các trận đấu bắt đầu, tới gặp NPC Quan liên đấu hội trường để tiến vào Khu chuẩn bị, trước khi thi đấu có 5 phút để chuẩn bị
 • Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 5 phút

Thời gian thi đấu

 • Với mỗi thể thức thi đấu khác nhau thời gian thi đấu cũng khác nhau, cụ thể như sau:
 • Đơn đấu, Song đấu:
  • Thứ hai đến thứ sáu: 20h00, 20h15, 20h30, 20h45, 21h00, 21h15.
  • Thứ bảy và Chủ Nhật: 15h00, 15h15, 15h30, 15h45, 16h00, 16h15, 19h00, 19h15, 19h30, 19h45.
 • Tam đấu, Tứ đấu:
  • Thứ hai đến thứ sáu: 20h00, 20h10, 20h20, 20h30, 20h40, 20h50.
  • Thứ bảy và Chủ Nhật: 15h00, 15h10, 15h20, 15h30, 15h40, 15h50, 19h00, 19h10, 19h20, 19h30.

Giới hạn thi đấu

 • Mỗi chiến đội sẽ chỉ tham gia tối đa được 48 trận đấu tính từ ngày 07 đến ngày 27 hàng tháng - HẾT NGÀY 27 SẼ KẾT THÚC VÕ LÂM LIÊN ĐẤU CỦA THÁNG ĐÓ

Phần thưởng thi đấu

 • Sau mỗi trận đấu, đội Chiến Thắng sẽ nhận được Túi quà Liên Đấu, sử dụng nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh 5, 6, 7 hoặc 8

Phần thưởng hết mùa giải (1 tháng)

 • Cá nhân người chơi phải tham gia ít nhất 24 trận mới có thể nhận thưởng
  • LƯU Ý: Trường hợp cá nhân người chơi tham giam không đủ 24 trận, tổng số trận của toàn đội lớn hơn 24 trận thì người chơi cho dù trong đội cũng KHÔNG THỂ NHẬN THƯỞNG
 • Tuy cuộc chiến Võ Lâm Liên Đấu cam go nhưng phần thưởng của hoạt động này cũng rất đáng chú ý. Trong chiến đấu, dù thắng hay thua thì người chơi vẫn nhận được điểm kinh nghiệm, danh vọng liên đấu và điểm vinh dự liên đấu. Về phần thưởng chung cuộc, những nhân vật có xếp hạng liên đấu cao sẽ nhận thêm các loại lệnh bài liên đấu đặc biệt mà khi sử dụng sẽ làm tăng danh vọng liên đấu, từ đó sẽ có khả năng luyện hóa các trang bị liên đấu cao cấp.
 • Các loại lệnh bài Liên Đấu bao gồm Hoàng Kim Bài (1000 điểm danh vọng liên đấu), Bạch Ngân Bài (600 điểm danh vọng liên đấu), Thanh Đồng Bài (400 điểm danh vọng liên đấu), Hắc Thiết Bài (200 điểm danh vọng liên đấu). Các loại lệnh bài Liên Đấu này đều không khóa.

Phần thưởng hết mùa giải Song Đấu

 • Nhận thông qua NPC Quan liên đấu (sơ) từ 00 giờ 15 phút Ngày 28 Hàng Tháng
Xếp hạng chiến đội Kinh nghiệm Lệnh bài danh vọng
Hạng 1 5000 vạn EXP 5 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 2 4500 vạn EXP 3 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 3 4000 vạn EXP 3 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 4 3500 vạn EXP 3 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 5-10 3000 vạn EXP 2 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 11-100 2500 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 101-300 2000 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân
Hạng 301-600 1600 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng
Hạng 601-1500 1200 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết

Phần thưởng hết mùa giải Tam Đấu

 • Nhận thông qua NPC Quan liên đấu (sơ) từ 00 giờ 15 phút Ngày 28 Hàng Tháng
Xếp hạng chiến đội Kinh nghiệm Lệnh bài danh vọng
Hạng 1 5000 vạn EXP 5 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 2 4500 vạn EXP 3 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 3 4000 vạn EXP 3 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 4 3500 vạn EXP 3 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 5-10 3000 vạn EXP 2 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 11-50 2500 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim
Hạng 51-150 2000 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân
Hạng 151-300 1500 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng
Hạng 301-600 1200 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng
Hạng 601-1000 1000 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết

Phần thưởng hết mùa giải Tứ Đấu

 • Nhận thông qua NPC Quan liên đấu (sơ) từ 00 giờ 15 phút Ngày 28 Hàng Tháng
Xếp hạng chiến đội Kinh nghiệm Lệnh bài danh vọng
Hạng 1-10 1200 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân
Hạng 11-100 1000 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng
Hạng 101-200 800 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết
Hạng 201-600 600 vạn EXP 1 Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết

Danh vọng Liên Đấu

 • Sử dụng lệnh bài liên đấu để gia tăng danh vọng
Danh vọng Yêu cầu điểm
Cấp 1 lên Cấp 2 3000
Cấp 2 lên Cấp 3 6000
Cấp 3 lên Cấp 4 10000
Cấp 4 lên Cấp 5 75000
Cấp 5 lên Cấp 6 150000

Đồ phổ/Trang bị Liên Đấu

 • Có thể mua đồ luyện hóa liên đấu tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Biện Kinh Phủ - Tiệm Y Phuc
Vật phẩm/Trang bị Cấp danh vọng yêu cầu
Y Phục Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu) Cấp 2
Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu) Cấp 3
Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu) Cấp 4
Y Phục Vũ Uy (Bạch Ngân - Loại +4.500 Tài Phú) Cấp 5
Y Phục Vũ Uy (Hoàng Kim - Loại +14.070 Tài Phú) Cấp 6

Các tin tức đã đăng