Phím tắt thường dùng

11 Tháng Bảy, 2023

Trong quá trình tham gia hoạt động hàng ngày cũng như pk chiến đấu, việc sử dụng phím tắt sẽ rút ngắn thời gian và mang lại lợi thế lớn hơn cho quý nhân sĩ. Hãy cùng Bổn Trang liệt kê các phím tắt hữu ích thường dùng tại Kiếm Thế ngay sau đây.

Phím tắt tính năng thông dụng

STT Chức Năng Phím tắt
1 Giao diện thuộc tính nhân vật F1
2 Giao diện hành trang F2
3 Giao diện kỹ năng F3
4 Giao diện nhiệm vụ F4
5 Giao diện hảo hữu F5
6 Giao diện gia tộc F6
7 Giao diện bang hội F7
8 Giao diện kỹ năng sống F8
9 Giao diện đồng hành F9
10 Giao diện chân nguyên F10
11 Thiết lập game F11
12 Cẩm nang trong game F12
13 Bản đồ thế giới Tab
14 Trân Bảo Các Ctrl+G
15 Bảng xếp hạng Ctrl+C
16 Hệ thống đấu giá T
17 Giao diện độ năng động J
18 Lịch sự kiện K
19 Giao diện tông môn O
20 Giao diện tổ đội P
21 Hệ thống sư đồ H

Phím tắt thao tác thường dùng

STT Chức Năng Phím tắt
1 Nhặt nhanh Space
2 Lên/xuống ngựa M
3 Ngồi thiền/Đứng V
4 Bày bán K
5 Tọa kỵ N
6 Tự động chiến đấu F
7 Tự động ăn dược Ctrl+Z
8 Đổi hình thức PK Ctrl+H
9 Tách vật phẩm Shift + chuột trái
10 Hiện/ẩn thanh HP nhân vật [
11 Hiện/ẩn tên nhân vật ]
12 Hiện tên vật phẩm lên khung chat Ctrl + chuột trái vào vật phẩm

Các tin tức đã đăng